Investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2005

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Rundskriv Q-23/2005 Bokmål

Investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2005

Rundskriv Q-23/2005 (pdf)

Søknadsskjema Q-0305