Investing in Youth:  Norway

OECD-rapport

OECD har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet foretatt en landstudie om ungdom i Norge.

Formålet med studien er å foreta en gjennomgang og sammenligning av innsatsen rettet mot unge som er spesielt utsatt for å havne i en situasjon utenfor arbeid, utdanning og opplæring over lengre tid. OECD presenterer også sine vurderinger og råd om hvordan Norge best kan utforme politikken for å hjelpe de unge. 

NEET er en forkortelse av indikatoren «not in education, employment or training», eller på norsk: unge som verken er i utdanning, jobb eller opplæring. Gruppen avgrenses til 15–29 år. NEET er en sammensatt gruppe som har ulike hindringer for å delta i arbeid eller utdanning og består blant annet av arbeidsledige, unge med nedsatt arbeidsevne og inaktive unge. 

Det er lansert tilsvarende rapporter for sju andre land. De andre landene er Japan, Sverige, Australia, Litauen, Latvia, Tunisia og Brasil. Denne rapporten om Norge er den siste i rekken.

Rapporten

Oppdragstaker

OECD 

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet