Invitasjon til barne- og ungdomskonferansen 2006

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Frivillige organisasjoner mv

Saksnr.: 200602766
Dato: 10.08.2006


Barne- og ungdomskonferansen 2006 – program og påmelding

Vedlagt følger program og påmeldingsskjema for Barne- og ungdomskonferansen 2006 som arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim 31. oktober – 1. november 2006.

Målgruppe for konferansen er kommunepolitikere, kommuneansatte, ungdom, frivillige organisasjoner, fylkesmenn og fylkeskommuner. Kommunene inviteres til å delta med tre deltakere, hvorav en bør være en representant fra barne- og ungdomsmiljøet. Kommunene mottar bare ett eksemplar av invitasjonsbrevet og vi ber om at påmeldingen samordnes. Frivillige organisasjoner mv. inviteres til å delta med en representant.

Vi håper å se mange deltakere fra hele landet på denne årlige konferansen for kommunesektoren om barne- og ungdomspolitikk.