Invitasjon til fagseminar

Kommunaldepartementet inviterer til fagseminar mandag 27.11. om resultater fra prosjektet Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren.

Adressater etter liste

Deres ref

Vår ref

Dato

03/993-28 GLS

07.11.2006

Invitasjon til fagseminar - mandag 27.11.2006 Resultater fra prosjektet Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren
Kommunaldepartementet inviterer til fagseminar mandag 27.11 kl. 10-15.00 i R5, Akersgata 59 om resultater fra prosjektet ”Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren”. Prosjektet har vært fulgt av en referansegruppe bestående av KS, Finansdepartementet og aktuelle fagdepartementer. Senter for økonomisk forskning (SØF) har igjennom en periode på tre år gjennomført prosjektet. Det har blitt foretatt beregninger av forskjeller i effektivitet kommunene i mellom og sektoranalyser av grunnskolen, pleie- og omsorgssektoren og barnehagesektoren. Et hovedmål i prosjektet har videre vært å komme fram til forslag om fast og oppdaterbar statistikk på området. På bakgrunn av sluttrapporten som vil foreligge til fagseminaret, vil forskerne legge fram hovedresultater fra prosjektet. Departementet inviterer seminardeltakerne til en dialog om hva slike studier viser, effekten av at nye organisasjonsformer tas i bruk og hvordan vi kan utvikle bedre indikatorer som også kan være en hjelp for kommuner i planlegging og resultatoppfølging. Senter for økonomisk forskning er et samarbeide mellom NTNU og Senter for næringslivsforskning ved handelshøyskolen i Bergen (SNF). Prosjektleder har vært professor Lars-Erik Borge ved NTNU. Påmeldingsfristen er 22.november.

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo e.f Thor Bernstrøm
Ekspedisjonssjef Avdelingsdirektør

Mottakere etter liste
Kommunene v/rådmennene
Fylkeskommunene v/fylkesrådmennene
Fylkesmennene
KS
Finansdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Statistisk sentralbyrå

Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren”
Sluttkonferanse 27.november 2006

Program

10.00

Åpning ved statssekretær Dag Henrik Sandbakken

10.10

Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensiale i kommunal tjenesteyting, Professor Lars-Erik Borge, NTNU

11.00

Benstrekk/ kaffe

11.10

forts. Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensiale i kommunal tjenesteyting, Professor Lars-Erik Borge, NTNU

11.45

Kommentarer fra KS, SjefsøkonomPer Richard Johansen

12.10

Lunsj

13.00

Organisering for effektivitet? Bruk av New Public Management i norske kommuner, ForskerKjell J. Sunnevåg, SNF

13.40

Er den nye organiseringen bedre enn den gamle? Stipendiat Linn Renée Naper, NTNU

14.10

Benstrekk/ kaffe

14.20

Hva er det vi lykkes med i vår kommune ?
Ordfører Martin Skramstad, Løten kommune
Seksjonssjef Helge Dulsrud, Skedsmo kommune

14.50

Hvordan komme videre? Professor Lars-Erik Borge, NTNU

Slutt ca. 15.10

Påmelding og praktiske opplysninger:

Det er tre måter å melde seg på innen fristen onsdag 22. november:

Enten: Send påmelding med navn, stilling, virksomhet via e-post til:
anne-gry.johansen@krd.dep.no

Eller: Fyll ut og send inn slippen til

Kommunal- og regionaldepartementet
”Fagseminar om effektivitet og effektivitetsutvikling”
Postboks 8112 Dep,
0032 Oslo

Eller: Ferdig utfylt slipp fakses til 22 24 27 35.

Ja, jeg vil gjerne delta

Navn:

Stilling:

Virksomhet:

Telefon:

Adresse:

E-post:

Praktiske opplysninger:
Om det blir stor interesse for seminaret, må vi ta et forbehold om at det er tilstrekkelig med plasser til alle. Bekreftelse på påmelding vil bli sendt. Om påmeldte allikevel ikke kommer, vennligst meld avbud i rimelig tid til
anne-gry.johansen@krd.dep.no. Seminaret er gratis.

R5 ligger i regjeringskvartalet (Akersgata 59), vis a vis høyblokka og ved siden av VG-huset.

Spørsmål om seminaret kan rettes til Karen N. Byrhagen, tlf. 22 24 72 54