Invitasjon til høringsmøte om boligbygging

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Departementet inviterer aktører til et høringsmøte om boligbygging torsdag 3. november 2011 kl. 12.00 - 15.00.