Invitasjon til konferanse om resultatledelse/BMS

Påmeldingsfrist er 18. juni 2004.

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer til nasjonal erfaringskonferanse i Oslo og Bergen i september om resultatledelse basert på balansert målstyring som verktøy i kommunal sektor. Påmeldingsfrist er 18. juni. (21.05.2004)

Kommuner
Fylkeskommuner

Deres ref

Vår ref
03/702-7 NSA

Dato
13.05.2004

Invitasjon til konferanse om resultatledelse/BMS

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer til nasjonal erfaringskonferanse om resultatledelse basert på balansert målstyring som verktøy i kommunal sektor.

Formålet med konferansen er å gi en praktisk innføring i bruk av balansert målstyring som rådmannens og virksomhetsledernes ledelsesverktøy. For politikere, rådmenn og virksomhetsledere i kommunal sektor vil konferansen være både nyttig og interessant og den vil gi et innblikk i hvordan balansert målstyring blir praktisert i kommunene Tønsberg, Drammen og Bærum. Til konferansen vil det foreligge en ny veileder om den praktiske bruken av balansert målstyring i kommunal sektor.

Ved den første samlingen departementet holdt om balansert målstyring var det meget stor interesse for temaet. Departementet har derfor valgt å legge konferansen til to steder:

Oslo: Tirsdag 21. september 2004. Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17.

Bergen: Tirsdag 28. september 2004. Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen.

Påmelding skjer pr. e-post: BMS2004@krd.dep.no.
Ved påmelding husk å oppgi navn, kommune og om du/ dere ønsker å delta i Oslo eller Bergen.

Pris pr. deltager er kr. 1000,-. Beløpet betales inn på kontonummer 6345.05.02938 og må merkes ”Kap.571.64”.

Påmelding og betaling må skje innen fredag 18. juni 2004.

Programmet finner du her.

Velkommen!