Invitasjon til møte 7. november 2007

Forum for etikk i kommunesektoren

Adressater i henhold til liste

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1733-20 NBB

31.10.2006

Forum for etikk i kommunesektoren. Invitasjon til møte 7. november 2006

Vi viser til det første møtet i forumet 26. september 2006 og til senere varsel på e-post om neste møte.

Med dette inviteres det til det andre møtet i Forum for etikk i kommunesektoren tirsdag 7. november 2006 i Akersgata 59 i Oslo fra klokken 13 til 16. Vedlagt følger dagsorden for neste møte og oppsummering fra forumets første møte, 26. september.

For første halvår 2007 signaliseres følgende møtedatoer:

Tirsdag 6. februar kl. 13-16
Tirsdag 5. juni kl. 13-15.

Departementet kommer tilbake til tidspunkter for to møter i annet halvår 2007.

Vi gjør oppmerksom på at det er opprettet en lukket nettside for forumets medlemmer. Dersom du ikke har mottatt passord til nettsiden, ber vi om at du kontakter Ragnhild Indreeide i Kommunal- og regionaldepartementet på telefon 22 24 72 50.

Med hilsen

Christin Hjortland (e.f.)
avdelingsdirektør

Nina Britt Berge
rådgiver

Vedlegg

Adressater:

Akademikerne, Tove Storrødvann

Arbeidsgiverforeningen NAVO, Rolv Økland

Forbund for kommunal økonomiforvaltning, Svein Berdal

Forum for kontroll og tilsyn, Anne-Karin Femanger Pettersen

Fylkesmennenes arbeidsutvalg, Tora Aasland

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon, Morten Sandberg

KS, Hilde Klæboe

Landsorganisasjonen i Norge, Geir Mosti

Norges Kommunerevisorforbund, Reidar Enger

Næringslivets Hovedorganisasjon, Arnhild Dordi Gjønnes

Transparency International Norge, Jan Borgen

Unio, Vigdis Olsen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Dag Bjørnar Jonsrud

Professor emeritus Guttorm Fløistad

Advokat Erling Grimstad

Professor Heidi Høivik, Handelshøyskolen BI

Spesialrådgiver Eva Joly, NORAD

Rådmann Jorunn Midtun, Hof kommune (KS-representant)

Bedriftsrådgiver Jørn Bue Olsen

Byråd for finans og utvikling André Støylen (KS-representant)

Ordfører Tom Tvedt, Randaberg kommune (KS-representant)

Førsteamanuensis Signy Irene Vabo, Høgskolen i Oslo