Invitasjon til presentasjon av helse- og omsorgsministerens styringsbudskap til sykehusene 2015

Helse- og omsorgsminister Bent Høie skal holde felles foretaksmøte for de fire helseregionene 7. januar 2015.

Statsråden vil samme dag presentere sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste. Statsråden vil redegjøre for hvordan regjeringen følger opp viktige punkter i den politiske plattformen. Det videre arbeidet med pasientens helsetjeneste i fremtidens sykehus er ett av dem.

Du/dere inviteres til årets sykehustale onsdag 7.januar 2015 kl 10:00 i Rikshospitalets Store auditorium, inngang via hovedinngangen. Adresse: Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo.

Påmelding gjøres via departementets nettside

Påmeldingen må være registrert innen 4.januar 2015. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser og ved fulltegnet liste vil påmelding stanses.

Arrangementet er åpent for pressen. Dørene åpner kl 09:30. Det er ramper for rullestolbrukere inn til lokalet, bygget har universell utforming.

Sykehustalen kan også følges direkte på Helse- og omsorgsdepartementets nettside

Med vennlig hilsen

Bjørn-Inge Larsen e.f.
Departementsråd