INVITASJON TIL PRESSESEMINAR, 22. - 23. APRIL, SCANDIC HOTEL PRINSEN, TRONDHEIM

Samferdselsdepartementet
Informasjonsseksjonen
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo 23.04.03

RedaksjonenINVITASJON TIL PRESSESEMINAR, 22. – 23. APRIL, SCANDIC HOTEL PRINSEN, TRONDHEIM

Redaksjonelle medarbeidere i kringkasting, dags- og fagpresse inviteres til Samferdselsdepartementets presseseminar

torsdag 22. og fredag 23. april i år,
Scandic Hotel Prinsen,
Kongens gate 30
Trondheim


Foreløpig program for seminaret følger vedlagt, sammen med påmeldingsskjema.

Samferdselsdepartementet bestiller hotellrom for seminardeltakerne. Dersom det er ønskelig, kan departementet dekke utgifter for reise og opphold, etter de satser som gjelder for Statens reiseregulativ.

Deltakerne må selv bestille og legge ut for reisebilletter. Bestill så snart som mulig!

Nærmere opplysninger om program og opplegg fås ved henvendelse til informasjonssjef Ivar Torvik, tlf. 22 24 81 08, informasjonsrådgiver Liv Dalen Tennøe, tlf. 22 24 83 16 eller informasjonskonsulent Øyvind H. Kaldestad, tlf. 22 24 81 96.

Påmelding: Så snart som mulig og seinest onsdag 14. april. Vennligst bruk vedlagte påmeldingsskjema.Med vennlig hilsen


Ivar Torvik e.f.

Øyvind H. Kaldestad