Invitasjon til samråd om å stimulere til økt verdiskaping i Norge - gründere og mindre bedrifter, 15. mars 2001

Adresseliste

Deres ref

Vår ref (bes oppgitt ved svar)

Dato

2001/971 vwf

5.03.2001


Invitasjon til samråd om å stimulere til økt verdiskaping i Norge – gründere og mindre bedrifter, 15. mars 2001

Norge og norsk næringsliv går en spennende tid i møte. Hvordan vi klarer å utnytte mulighetene vil avhenge av om vi klarer å ta vare på de initiativ og den skaperkraft som vi besitter. Næringspolitikken skal bidra til økt verdiskaping i Norge. En sentral oppgave er å legge til rette for at entreprenørskap, nyskaping og mindre bedrifter kan blomstre.

Jeg ser det som viktig å ha en god dialog med ressurspersoner som har erfaringer fra og kompetanse om næringslivet og hvordan det er å etablere ny næringsvirksomhet. I denne sammenheng vil jeg invitere gründere og personer fra mindre bedrifter til et samråd for å drøfte mulighetene.

Samrådsmøtet vil bli innledet med to korte innlegg. Deretter oppfordres alle deltakerne til å ta del i diskusjonen. Jeg håper på en god dialog og gode synspunkter og innspill til en sunn og samtidsrettet næringspolitikk. Etter diskusjonen er alle invitert til middag, der diskusjonen vil fortsette.

Samrådsmøtet finner sted torsdag 15. mars 2001 fra kl. 15.00 på Hotell Bristol i Oslo, og avsluttes med middag i Parkveien 45 kl 19.30.

En oversikt over inviterte deltakere er vedlagt.

Jeg vil også få gjøre oppmerksom på at det for tilreisende vil bli anledning til å få dekket faktiske reiseutgifter samt overnatting.

Dersom det er nærmere spørsmål, vennligst ta kontakt med avdelingsdirektør Kjell Grønnevet (tlf. 22 24 67 02, e-post: kjell.gronnevet@nhd.dep.no) eller rådgiver Kjerstin Spjøtvoll (tlf. 22 24 05 67, e-post: kjerstin.spjotvoll@nhd.dep.no).

Jeg håper at du vil ha anledning til å delta. Av hensyn til planleggingen av arrangementet, ber vi om svar innen 8. mars til førstesekretær Ranveig Skulstad (tlf.
22 24 67 03), fax. 22 24 67 76, e-post: ranveig.skulstad@nhd.dep.no).

Med hilsen
Grete Knudsen