Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring

Thema har på oppdrag for OED gjennomført en kartlegging av kapasitet for og forbruk av fyringsolje/parafin innenfor alminnelig forsyning og industri. Rapporten drøfter utvikling i kapasiteter, tilgjenglighet og perspektiver for fyringsoljer og parafin i Norge.

Thema har på oppdrag for OED gjennomført en kartlegging av kapasitet for og forbruk av fyringsolje/parafin innenfor alminnelig forsyning og industri. Rapporten drøfter utvikling i kapasiteter, tilgjenglighet og perspektiver for fyringsoljer og parafin i Norge. 

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring