Kapitalmarkedet for nyetablerte foretak (pdf-format)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet