Kapitaltilgang og økonomisk utvikling

Rapport fra en ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke

Den 16. mars 2004 oppnevnte Finansdepartementet en ekspertgruppe for å vurdere Norges kapitalstyrke. Rapporten ble lagt frem 21. juni 2004. Rapporten utgjorde et av flere innspill til arbeidet med Perspektivmeldingen som ble lagt fram for Stortinget høsten 2004. Ekspertgruppen var ledet av Professor Agnar Sandmo.

Rapport fra ekspertgruppen som har vurdert Norges kapitalstyrke