Kartlegging av arealbrukskonflikter i kystsonen

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Rapporten er resultatet av et prosjekt utført på oppdrag av Fiskeridepartementet - august 2002

Kartlegging av arealbrukskonflikter i kystsonen

Rapporten er resultatet av et prosjekt utført på oppdrag av Fiskeridepartementet - august 2002

Rapporten finner du her (pdf-format – 1593 kB)