Kartlegging og analyse av avtaler mellom staten og kommunesektoren

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en rapport om avtaler mellom staten og kommunesektoren.