Kartlegging og analyse av avtaler mellom staten og kommunesektoren

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet en rapport om avtaler mellom staten og kommunesektoren.