Kartlegging og sammenligning av kommunelovene i Norden

På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Høgskolen i Oslo og Akershus sammenlignet kommunelovene i de nordiske landene. Rapporten presenterer også forskningsstatus på selskaper som fenomen i kommunesektoren i Norden og på kommunene som aktør i markedet.

Oppdraget har vært å kartlegge, sammenligne og i en viss utstrekning vurdere kommunelovene og kommunalretten i Norden. Studien er omfattende, og gir et godt kunnskapsgrunnlag mange vil dra nytte av i ulike lovutviklingsprosjekter. Rapporten vil fungere som et oppslagsverk, der man enkelt kan skaffe oppdatert informasjon om sentrale rettslige tema.

Rapporten vil blant annet være viktig for Kommunelovutvalget i arbeidet med å utrede ny kommunelov. Det å ha en solid oversikt over den nordiske rettstilstanden står sentralt i dette arbeidet.

Last ned rapporten Kommunelovene i Norden - En kartlegging og sammenligning 

Rapporten kan også bestilles hos Høgskolen i Oslo og Akershus.