Kjøp og bruk av ladbare biler

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vista Analyse AS vurdert virkninger av insentiver for kjøp og bruk av ladbare biler.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vista Analyse AS vurdert virkninger av insentiver for kjøp og bruk av ladbare biler. Med virkning forstås i denne sammenheng virkninger på de gjennomsnittlige CO2-utslippene fra nybilkjøp, og virkningene for andelen ladbare biler i nybilsalget.

Les rapporten (pdf)