Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 6

Tabell 6: Talet på departement som kvart enkelt år i perioden 1997-2000 har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i skriv på under 10 sider

Tabell 6: Talet på departement som kvart enkelt år i perioden 1997-2000 har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i skriv på under 10 sider

1997

1998

1999

2000

Minst 25 % nynorsk i skriv på under 10 sider

7

10

6

9