Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 3

Tabell 3: Talet på departement som kvart enkelt år har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i stortingsdokument i perioden 1997-2000

Tabell 3: Talet på departement som kvart enkelt år har oppfylt minstekravet om 25% nynorsk i stortingsdokument i perioden 1997-2000

1997

1998

1999

2000

Minst 25 % av stortingsdokument på nynorsk

7

5

5

6

Minst 25 % av sidetalet i stortingsdokument på nynorsk

6

4

2

3