Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 1

Tabell 1: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 Nynorskprosent etter talet på dokument

Tabell 1: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 - Nynorskprosent etter talet på dokument

1997

1998

1999

2000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

19

40

17

26

Barne- og familiedepartementet

12

20

24

12

Finansdepartementet

26

9

21

15

Fiskeridepartementet

65

18

16

18

Fosvarsdepartementet

20

18

44

22

Justisdepartementet

3

13

17

13

Kyrkje,- utdannings og forskingsdepartementet

53

50

40

45

Kommunal- og regionaldepartementet

35

17

35

22

Kulturdepartementet

33

13

21

50

Landbruksdepartementet

20

18

14

50

Miljøverndepartementet

17

50

11

7

Nærings- og handelsdepartementet

8

13

27

17

Olje- og energidepartementet

0

0

0

33

Samferdsledepartementet

44

28

14

30

Sosial- og helsedepartementet

3

15

24

18

Utanriksdepartementet

54

25

34

17

Statsministerens kontor

0

-

-

35

I gjennomsnitt

25,6

19,7

23,4

22,2