Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 2

Tabell 2: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 - Nynorskprosent etter sidetal

Tabell 2: Målbruk i stortingsdokument 1997 - 2000 - Nynorskprosent etter sidetal

1997

1998

1999

2000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

3

7

12

7

Barne- og familiedepartementet

1

3

17

1

Finansdepartementet

15

6

8

7

Fiskeridepartementet

38

10

13

28

Fosvarsdepartementet

4

4

12

13

Justisdepartementet

1

1

8

2

Kyrkje,- utdannings og forskingsdepartementet

59

46

21

85

Kommunal- og regionaldepartementet

43

8

21

24

Kulturdepartementet

39

3

26

2

Landbruksdepartementet

59

58

42

40

Miljøverndepartementet

18

27

15

21

Nærings- og handelsdepartementet

1

2

6

4

Olje- og energidepartementet

0

0

0

8

Samferdsledepartementet

20

12

9

10

Sosial- og helsedepartementet

0,2

9

22

8

Utanriksdepartementet

32

28

15

9

Statsministerens kontor

0

-

-

0

I gjennomsnitt

18,5

12,4

14

13,3