Balansert styring i kommunale foretak

International Research Institute of Stavanger (IRIS) har utarbeidet en rapport om konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati av å organisere deler av kommunal virksomhet i kommunale foretak.