Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap

Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap» som NIBR har gjennomført i 2014 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Prosjektet har undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet
til god folkevalgt styring over den delen av kommunens
virksomhet som er organisert som egne selskaper.

Rapporten undersøker den folkevalgte styringen over selskaper
organisert etter aksjeloven og IKS-loven. 

Rapporten inneholder en gjennomgang av omfanget og utviklingen
i fristilte kommunaleide selskaper, basert på data fra det sentrale
Bedrifts.- og foretaksregisteret (BoF).