Kommunenes samhandling med frivillig sektor

Rapport utarbeidet av International Research Institute of Stavanger (IRIS) på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Rapport utarbeidet av International Research Institute of Stavenger (IRIS) på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.