Kommunesektorens pensjonskostnader

Brev fra Kommunal- og regionalministeren til Kommunalkomiteen 13. juni.

Kommunesektorens pensjonskostnader

Brev fra Kommunal- og regionalministeren til Kommunalkomiteen 13. juni. Brevet er kun i PDF-format.