Komparativ analyse av de juridiske rammebetingelsene for havnæringene

Arntzen de Besche Advokatfirma har på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en komparativ analyse av de juridiske rammebetingelsene for havnæringene.

Komparativ analyse av de juridiske rammebetingelsene for havnæringene (pdf-format)