Kompetanse i kommunene

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Fafo utredet kompetansesituasjonen i kommunene. Rapporten tar for seg hvordan kommunene opplever egen kompetansesituasjon og utfordringer innen barnehage/SFO, grunnskole, pleie- og omsorg og administrasjon.

Kompetanse i kommunene (pdf)