Kongelig resolusjon om Norges riksvåpen

Kongelig resolusjon om Norges riksvåpen

av 19. mars 1937

  1. Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane.
  2. Riksvåpnet skal vanleg ha skjoldform. Over skjolden skal vanleg stå ei kongskrone med rikseple og kross.
  3. Alle teikningar til riksvåpnet til bruk for offentlege institusjonar må bli godkjende av Utanriksdepartementet, so framt dei ikkje er eler blir fastsett av kongen.
  4. Noregs riksinnsigle skal i stempelen ha riksvåpnet i skjoldform under kongskrone med kongsnamn og kongstitel i omskrift.
  5. Den kongelige resulosjonen fra 14. desember 1905 om riksvåpnet og riksinnsiglet gjeld ikkje lenger.