Konkurranse for innovasjon

Utredning om sammenhengen mellom konkurranse og innovasjon forskere ved Handelshøyskolen BI har foretatt på oppdrag fra Moderniseringsdepartementet.

Konkurranse stimulerer til fornyelse og konkurransereglene er et viktig virkemiddel.

Dette går fram av en utredning forskere ved Handelshøyskolen BI har foretatt på oppdrag fra Moderniseringsdepartementet om sammenhengen mellom konkurranse og innovasjon.

Rivalisering mellom bedriftene om å være først ute med å fornye produkter eller produksjonsprosesser, motiverer bedriftene til å investere i innovasjon. Der det er liten konkurranse mellom etablerte aktører, er trusselen om konkurranse viktig for å fremme nytenkning.

Utredningen peker på at konkurransereglene er viktig i denne sammenheng. Konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid hindrer at bedriftene inngår avtaler som reduserer innovasjonen. Forbudet mot misbruk av dominerende stilling, gir muligheter for andre aktører som vil utvikle nye produkter. Lovens regler om kontroll med foretakssammenslutninger, hindrer at fusjoner mellom bedrifter begrenser konkurransen om innovasjon.