Konkurranseflater mot EØS-land i arbeidsgiversone 2, 3 og 4 (.pdf)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I denne rapporten kartlegges konkurranseflater mellom foretak lokalisert i virkeområdet for geografisk differensiert arbeidsgiveravgift (ved utgangen av 2003) og foretak i andre land i EØS-området. (03.03.04.)

I denne rapporten kartlegges konkurranseflater mellom foretak lokalisert i virkeområdet for geografisk differensiert arbeidsgiveravgift (ved utgangen av 2003) og foretak i andre land i EØS-området. (03.03.04.)