Konsekvenser for habitater ved ulike disponeringsalternativer for rørledninger og kabler

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

(Dokumentet har egen design og navigasjon. NB. 9,0 MB)

Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet.