Konsekvenser for kommunesektoren av å innføre prosedyreregler for innkjøp under de såkalte terskelverdiene

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

KONSEKVENSER FOR KOMMUNESEKTOREN
AV Å INNFØRE PROSEDYREREGLER FOR
INNKJØP UNDER DE SÅKALTE TERSKELVERDIENE

Norut Samfunnsforskning AS
PriceWaterhouse Coopers Consulting DA