Konseptvalgutredning (KVU): E 10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes – Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes – Sortland utreder strategier for å håndtere
transportetterspørselen fram mot 2040. Utredningen er gjort av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og gir grunnlag for regjeringens vurdering av framtidige transportstrategier i området.

Les rapporten (pdf)

Les også: Overbyggingsnotat (pdf)