Konseptvalgutredning (KVU): E6 Mørviksbotn - Ballangen

Konseptvalgutredningen E6 Mørsvikbotn - Ballangen utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Konseptvalgutredningen E6 Mørsvikbotn - Ballangen utreder strategier for å håndtere
transportetterspørselen fram mot 2040. Utredningen er gjort av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og gir grunnlag for regjeringens vurdering av framtidige transportstrategier i området.

Les rapporten (pdf)

Les også: Overbyggingsnotat (pdf)