Konseptvalgutredning (KVU) for rv. 35 Hokksund - Åmot - Jevnaker

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for rv. 35 Hokksund - Åmot - Jevnaker.

Les rapporten (pdf)

Se også: KS1 for samme strekning