Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn