Konstitusjon av avdelingsdirektør Randi Kogstad som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 30.01.2004

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

Ref.nr.:

04/04

Saksnr:

2004/00069

Dato:

28.01.2004

Konstitusjon av avdelingsdirektør Randi Kogstad som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet

Embetet som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, Administrasjons- og økonomiavdelingen er midlertidig ledig til 31. desember 2005, og ble kunngjort i dagspressen 16.12.2003 med søknadsfrist 9.1.2004.

Totalt har det meldt seg 9 søkere til stillingen. Søkerlisten følger vedlagt.

Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruksdepartementet tilrår at Randi Kogstad konstitueres som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, Administrasjons- og økonomiavdelingen. Kogstad er 44 år og er utdannet kommunalkandidat ved Norges kommunal- og sosialhøgskole i 1983. Kogstad har erfaring fra jobber i Oslo kommune, konsulentvirksomhet og fra statlig forvaltning. Kogstad ble utnevnt som avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet i februar 2000. Hun har i perioden fra 1. januar til 31. desember 2003 vært konstituert i stillingen som ekspedisjonssjef i Administrasjons- og økonomiavdelingen.

Landbruksdepartementet

tiltår:

Konstitusjon av avdelingsdirektør Randi Kogstad som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 30.01.2004