Kontraktsstyring og konkurranseutsetting i tilknytning til SATS-reformen

Rapport fra Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI, har på oppdrag for utvalget som utreder ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten, utarbeidet en rapport om Kontraktsstyring og konkurranseutsetting i tilknytning til SATS-reformen. (14.05.04)

Kontraktsstyring og konkurranseutsetting i tilknytning til SATS-reformen

Handelshøyskolen BI, har på oppdrag for utvalget som utreder ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten, utarbeidet en rapport om Kontraktsstyring og konkurranseutsetting i tilknytning til SATS-reformen (pdf).

(14.05.04)