Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Design: Vidar Olufsen/ Konsis Grafisk AS)

Last ned:

Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF).