Kosmetikklova

Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m.

Formålet med lova er å medverke til at kosmetikk, kroppspleieprodukt og andre produkt som er omfatta av lova er helsemessig sikre for menneske og dyr. Lova skal òg fremje forbrukarinteresser, ærlegdom, dyrevelferd, etikk, miljø, mattryggleik og kvalitet.

Sjå lova på lovdata.no