Kraftintensiv industri - rapport fra studietur til Finland, Frankrike og Belgia

I februar var en delegasjon med statssekretærer fra NHD, Fin og OED og representanter fra Norsk Industri og Industri Energi på reise til Finland, Frankrike og Belgia. Hensikten har vært å lære om vilkårene for kraftintensiv industri i Finland og Frankrike og høre synspunkter fra EU-systemet.

Rapporten er ikke en uttømmende oppsummering fra turen eller av kraftintensiv industris vilkår i landene. Departementene, Norsk Industri og Industri Energi har ikke behandlet rapporten og hefter ikke for innholdet. Rapporten gir likevel et innblikk i vilkårene for kraftintensiv industri i Finland og Frankrike.

Kraftintensiv industri - rapport fra studietur til Finland, Frankrike og Belgia (rapporten i PDF)