KRDs handlingsplan for europapolitikken

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

- november 2007

KRDs handlingsplan for europapolitikken- november 2007