Krigsskadeerstatningsloven.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1953-07-17 nr 02: Lov om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse.

Lov om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse.

Se loven på lovdata.no