KS1 Stad skipstunnel

Utarbeidet av Holte Consulting AS og Pöyry AS for Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet

Rapport KS1 Stad skipstunnel, utarbeidet av Holte Consulting AS og Pöyry AS for Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet, mars 2012.

Hovedrapporten (m/vedlegg 1 og 2)

Vedlegg 3

Vedlegg 4