Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning: Samferdselspakke Kristiansand

Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for samferdselspakke Kristiansand.

Les rapporten (pdf)

Se også: KVU - Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen