Kvalitetssikring (KS1): Rv. 80 Løding - Bodø sentrum

Det er på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding - Bodø sentrum.

Advansia AS, Samfunns- og næringslivforskning AS og Det Norske Veritas AS har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding - Bodø sentrum.

Les rapporten (pdf)