Kvalitetssikring (KS2) av helseanalyseplattformen

På oppdrag fra Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring av helseanalyseplattformen som en del av KS-ordningen for statlige investeringsprosjekter.

Kvalitetssikrer konkluderer med at tiltaket tilfredsstiller KS2-kravene.

Rapporten er utarbeidet av Metier OEC.

Les Kvalitetssikring (KS2) av helseanalyseplattformen