Kvalitetssikring (KS2): Rv. 13 Ryfast, E39 Eiganestunnelen og forlengelse av Nord-Jæren-pakken

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Holte Consulting AS og vista Analyse As utført en kvalitetssikring av prosjektet rv. 13 Ryfast, E39 Eiganestunnelen og forlengelse av Nord-Jæren-pakken.

Les rapporten (pdf)