Kvartalsrapportering - endring av rapporteringsforskriften - høring

Utkast til regler for obligatorisk rapportering av kvartalsvis regnskapsstatistikk for kommunal sektor. (05.05.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.07.2003