Kvenskans status

Rapport for Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet i Norge, utarbeidet av Kenneth Hyltenstam og Tommaso Milani, Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet oktober 2003

Kvenskans status

Kvenskans status

Rapport for Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet i Norge, utarbeidet av Kenneth Hyltenstam og Tommaso Milani, Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet oktober 2003.

Rapporten er sendt på høring i november 2003 med høringsfrist 15. juni 2004.